Thông tin shop:

Địa chỉ : 233 Cầu Dứa – Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hotline : 0975027287

Page : Sneaker Là Giày 

Tiktok : sneaker.la.giay

Shoppe : sneaker.la.giay.1